توافق ۸ بندی صرافی‌ها با بانک مرکزی

مسئول تامین برق ماینرها مشخص شد